fbpx
 
 
Početna / Uslovi korišćenja sajta
 
 
 

USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta (u daljem tekstu:

internet sajt) podleže dole navedenim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju

ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate, bez ograničenja, dole navedene uslove

korišćenja. Ukoliko ne prihvatate dole navedene uslove bez ograničenja, molimo vas da napustite sajt.

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet

sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Flex fitnes centra ili su na internet sajt

postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u

ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Flex fitnes centar

štiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj

meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

VAŠA UPOTREBA INTERNET SAJTA

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Do promena na internet

sajtu može doći periodično, u bilo kom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja. Flex fitnes centar se ne

obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Flex fitnes centar

ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno

ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na

ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Flex fitnes centar nije odgovoran za materijalnu ili

nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu nastalu iz korišćenja ili onu koja je u nekoj vezi sa korišćenjem

internet sajta ili njegovog Sadržaja.

LINKOVI SA INTERNET SAJTOVIMA TREĆIH LICA

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Flex fitnes centar.

Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Flex fitnes centar ne

kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Flex fitnes

centar ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite

vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez

saglasnosti Flex fitnes centra.

PRAVO KORIŠĆENJA INFORMACIJA DOBIJENIH OD KORISNIKA

Sve informacije koje Flex fitnes centar dobije od korisnika internet stranice (uključujući ali ne

ograničavajući se na lične podatke, komentare, ideje, pitanja, razne izvode ili druge vrste podataka) ne

smatraju se poverljivim informacijama, osim kada je i u meri u kojoj je to izričito određeno zakonom.

Flex fitnes centar može takve informacije otkriti, umnožavati i koristiti u celini ili određenim delovima, u

bilo koju svrhu i bez ograničenja, izuzev imperativnih zakonskih ograničenja.

SOFTVER DOSTUPAN NA OVOM INTERNET SAJTU

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa

internet sajta (u daljem tekstu Softver), pripadaju Flex fitnes centru. Vaša upotreba Softvera podleže

uslovima sporazuma o licenci koji prate ili su uključeni u Softver. Flex fitnes centar ne prihvata

odgovornost za sadržinu pravila korišćenja ili ostalih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga

prate. Nemojte instalirati niti koristiti Softver ako se ne slažete sa takvim sporazumima o licenci.

Kada preuzimate Softver sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

IZMENE INTERNET SAJTA

Flex fitnes centar zadržava pravo da izmeni ili povuče deo ili ceo internet sajt u bilo kom trenutku,

a bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Korisnik će automatski biti obavezan novim uslovima

korišćenja sadržanim u izmenama, te bi stoga bilo dobro da s vremena na vreme posetite ovu

stranicu radi upoznavanja s trenutnim uslovima korišćenjima.

Facebook
Twitter