063 584 020
Sutjeska 2 (SPENS), Novi Sad

Članarine

See the price list in English below



Paket BELI

1 | 7 | 30 | 90 | 180 | 360 dana
 • NEOGRANIČENO korišćenje TERETANE i svih GRUPNIH TRENINGA.
 • BESPLATNO korišćenje SAUNE.

Paket PLAVI

1 | 7 | 30 | 90 | 180 | 360 dana
 • NEOGRANIČENO korišćenje TERETANE
 • BESPLATNO korišćenje SAUNE.

Paket CRVENI

1 | 7 | 30 | 90 | 180 | 360 dana
 • NEOGRANIČENO korišćenje GRUPNIH PROGRAMA
 • BESPLATNO korišćenje SAUNE.

Studentski PLAVI

30 dana
 • NEOGRANIČENO korišćenje TERETANE
 • BESPLATNO korišćenje SAUNE.

Studentski CRVENI

30 dana
 • NEOGRANIČENO korišćenje GRUPNIH TRENINGA
 • BESPLATNO korišćenje SAUNE.

Morning PLAVI

30 dana
 • NEOGRANIČENO korišćenje TERETANE u periodu 6-13 h (poslednje vreme dolaska).
 • BESPLATNO korišćenje SAUNE.

Paket TERMINI 8

30 dana
 • U okviru kojih možete koristiti teretanu, grupne programe i saunu.
 • Jedan termin podrazumeva dolazak u teretanu i saunu, dolazak na grupni program i u saunu, ili samo dolazak u saunu.

Paket TERMINI 12

30 dana
 • U okviru kojih možete koristiti teretanu, grupne programe i saunu.
 • Jedan termin podrazumeva dolazak u teretanu i saunu, dolazak na grupni program i u saunu, ili samo dolazak u saunu.

Paket TERMINI 25

90 dana
 • U okviru kojih možete koristiti teretanu, grupne programe i saunu, a termine koje ne potrošite u jednom mesecu možete prenositi u naredne mesece.
 • Jedan termin podrazumeva dolazak u teretanu i saunu, dolazak na grupni program i u saunu, ili samo dolazak u saunu.