Class Category: Strength

LES MILLS GRIT STRENGTH

30 min LES MILLS GRIT STRENGTH LES MILLS GRIT STRENGTH je visokointenzivni intervalni trening (HIIT) sa šipkama i tegovima koji aktivira sve grupe miši?a i vaš trening podiže na slede?i nivo. U grupi se nalazi maksimalno 12 vežba?a. Rezultati: Uve?ava snagu i oblikuje miši?e, podsti?e hormone rasta ?ime pomaže smanjenje masnih naslaga i razvoj ?iste […]
Read more

CX WORX

30 45 min CX WORX Osnaživanjem tzv. „core“ miši?a, CXWORX pruža važnu osnovu za izgradnju snažnog tela. Instruktor vas vodi kroz trening usmeravanjem na pravilnu tehniku izvo?enja vežbi u kojima koristite ekspandere, tegove i težinu sopstvenog tela. Svi pokreti imaju opcije lakšeg izvo?enja, što ovaj trening ?ini izazovnim, ali i dostižnim bez obzira na vaš […]
Read more

TRX

55 min TRX TRX je tim trening koji je osmislio pripadnik Specijalnih jedinica ameri?ke vojske (Navy Seal), kako bi svoju jedinicu održao u vrhunskoj formi bez obzira na to gde se jedinica nalazi u datom trenutku. U TRX treningu vežba? koristi sopstvenu težinu kao optere?enje, a podešavaju?i ugao i položaj tela, dobija više od 300 […]
Read more